Utveckling och upplysning

Mot slutet av 1600-talet mattades tillväxten och byggtakten i staden till följd av stormaktsväldets nedgång och försämrade statsfinanser.

Det kungliga slottet Tre Kronor brann ner 1697 då Karl den XI ännu inte var begravd och Karl den XII ännu inte var krönt. Detta blev en stor förlust för staden då en av de äldsta och absolut största byggnadsverken försvann och med den stora delar av Sveriges kungliga bibliotek och riksarkiv.

Innan året var till ända var en planritning för ett nytt slott klar. Det nedbrunna slottet hade varit under en delvis ombyggnad under ledning av arkitekten Nicodemus Tessin d.y. när det förolyckades. Nu kunde en helt ny och omfattande plan för hela området presenteras.

På grund av krig och ogynnsam ekonomi gick uppbyggnadsarbetet mycket långsamt genom decennierna. Först 1754 togs slottet i bruk av kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika men konstruktioner pågick fram till 1770-talet.

Vid upplysningstidens initiala era var Sverige inte längre en stormakt och invånarantalet ökade knappt i staden. Under frihetstiden, år 1718 – 1772, byggdes palats och institutioner på Norrmalm som nu blivit stadens expanderande del.

Efter Gustav den III:s statskupp inleddes många projekt i upplysningstidens anda och i enlighet med kungens egna kulturella intressen. Musikaliska akademin bildades under denna period, samt Gustav den III:s opera, Kungliga Baletten och Svenska teatern. Då startades även Svenska Akedemien vars arton medlemmar varje år utser Nobelpristagaren i litteratur. De första stadgarna för Målar- och Bildhuggar Akademien skrevs av Gustav III själv och en av de mest kända konstnärerna i akademin under detta sekel var Johan Tobias Sergel.

Den vackra Hagaparken i engelsk stil anlades under det sena 1700-talet. Planer för byggandet av ett stort slott i området avbröts när Gustav den III mördades, men parken med dess tempel och lusthus finns kvar. Här finns också Haga slott som nu är residens för kronprinsessparet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *