Stockholm grundas, Mälaren förseglas

Stockholm grundades under medeltiden och enligt Erikskrönikan var det av Birger Jarl i mitten av 1200-talet. Staden ligger mycket vackert och strategiskt beläget med sjön Mälaren till väster och Östersjön österut.

Dess läge var ytterst betydelsefullt då det tjänade som skydd av de andra städerna som låg djupare in i landet. Det gick knappt att segla förbi dessa centrala öar som dessutom blev befästa. Därtill gjorde följande seklers landhöjning att staden garanterat vaktade Mälaren, det blev än färre farvägar mellan de två vattnen.

Grunderna till det som sedermera blev slottet Tre Kronor lades på 1200-talet och delar av Riddarholmskyrkan är från samma sekel. Därutöver är det mycket lite som finns kvar från denna tidiga början.

Stockholm var Sveriges största stad med cirka 5000 invånare vid slutet av medeltiden, befolkad av både tyskar, finländare och svenskar. Från Stockholm exporterades järn och koppar som utvunnits i Bergslagen och som importprodukter kan nämnas kryddor, salt, öl, vin, rustningar och vapen. Stadsprivilegier förlänades 1436.

Efter dansk ockupation av Stockholm 1520 så återtogs staden av Gustav Vasa 1523. Under dennes regenttid byggdes en stark centralmakt, vilket ytterligare ökade stadens betydelse.

Men under det turbulenta 1600-talet utvecklades Sverige till en makt att räkna med. Trettioåriga kriget satte landet och dess mittpunkt, det vill säga Stockholm, på kartan.

Vid 1634 års regeringsform beslutades att regering och riksdag, kungahus och centralförvaltning samlades till Stockholm, vilket ytterligare befäste staden som officiell huvudstad.

En mera ståndsmässig stad krävdes nu, en stad med ståtliga palats, vackra vyer, raka gator och en fungerande infrastruktur.

På 1630- och 1640-talen infördes stadsplanering med ett modernt rutmönster. Den tidigare bebyggelsen bortom det vi nu kallar Gamla Stan revs för att ge plats för riktiga gator, med riktning i linje mot slottet.

Norrmalm och Södermalm reglerades först och stadsplaneringen skedde under överståthållare Claes Larsson Fleming i samarbete med expertis från Sverige och Holland, kartografer och stadsplanerare.

Skeppsbron blev landets skyltfönster. Här byggdes de vackraste husen, rakt vid inloppet till staden. Detta var den första vyn alla resenärer såg vid ankomsten till Stockholm sjövägen från Östersjön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *