Infrastruktur och inspiration

Industrialiseringen i Sverige under andra halvan av 1800-talet gav hela landet ett uppsving. Nya arbetstillfällen skapades och Stockholm gick från att ha 71.000 invånare i början av seklet till 200.000 vid 1884.

Detta skapade stor press på stadsplanering och infrastruktur då bostäder behövdes i stor mängd. Hälsoförhållandena var svåra och det försökte man bygga bort med sanitära åtgärder. Det första vattenverket, Skanstullsverket vid Årstaviken invigdes 1861.

Efter inspiration av de stora urbana struktureringarna i Paris och Berlin under 1800-talet genomfördes Lindhagenplanen i Stockholm. Förslaget lades fram av politikern och juristen Albert Lindhagen år 1866. Denna generalplan för bebyggelse och gatunät genomfördes i stora delar under de kommande decennierna och anses vara grunden för det moderna Stockholm och dess parklandskap.

Stockholms första gasverk startade 1853 och det blev starten för en upplyst stad. Elektricitetsförbrukning av likström startade 1892 från Brunkebergsverket vid Regeringsgatan.

Järnvägsnätet byggdes ut över Sverige och 1860 knöts Stockholm ihop med Södertälje. Sträckan Stockholm – Uppsala förbands sex år senare och en central tågstation grundades mitt på Norrmalm 1871 vid Vasagatan. Stockholms Centralbangård, som den då kallades, ritades av arkitekt Adolf W. Edelsvärd och är sedan 1986 ett statligt byggnadsminne.

Vid slutet av 1800-talet var det Östermalm som omvandlades till Stockholms nya ståtliga kvarter. Det gamla Ladugårdslandet fick nu lyxiga stadspalats för överklassen, med en rad av överdådiga, vackra fasader ut mot Strandvägen och vattnet.

Hagström & Ekman var en av de flitigaste arkitektfirmorna under denna tid och de ritade de hus som är själva starten för Strandvägen.

Första byggnaden just intill Kungliga Dramatiska Teatern är en slottsliknande fasad på tre hus som tillsammans utgör kvarteret Bodarna. Detta är adresserna Strandvägen 1 – 5 som hyser den kända designbutiken Svenska Tenn. Det är sju våningar av gulbrun puts och 36 fönsterrader som vetter mot gatan. Portarna har utsmyckningar och skulpturer i sten, taket är svart med torn och kupolformationer i grön koppar.

Byggnaden strax därefter är det vita Strandvägen 7 som är ett exempel på jugendstil. Den stod färdig 1911. Denna byggnad med tre huskroppar som bildar en innergård är rikt ornamenterad och hyser idag Hotell Diplomat och Hotell Esplanade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *