Stockholms arkitektur och design – några axplock ur kärven

Stockholm har smeknamnet Nordens Venedig och räknas som en av världens vackraste städer. Inte bara för sitt tjusiga, naturliga läge mellan två stora vatten och en placering på ett dussintal olika öar. Utöver det stiliga läget så är staden omhändertagen, putsad och pyntad.

Stockholm är grönt då en stor del består av parker. Vattentäkterna är rena, vattnet är blått. Staden är ljus, också på natten. Det finns en fungerande infrastruktur, kommunikationer, utbildningsväsende och hälsovård.

Att bygga en stad är alltid ett långsiktigt projekt, men här har man haft turen på sin sida.

Få städer har unnats sekler av fred och frånvaro av avsiktlig förstörelse och plundring. Således är det få platser som har en obruten historia, med en helt obruten utveckling.

Eftersom spåren av tiden kan utläsas i den arkitektur som växt fram kan man se hela Stockholm som en uppslagsbok. Här kan spåras faktorer som påverkat stadstillväxt eller stagnation. Man kan se historiska tilldragelser som i ett slag förändrade staden. Stilförändringar kan följas och eror av stora rikedomar blir synliga. Innovationer och uppfinningar har givit teknik som i sin tur gett upphov till tidigare otänkbara konstruktioner.

Man kan utläsa vad som skapat våra moderna stilar, och man kan se vår inställning till både konst, arkitektur och lekfull design i en stad gjord för både arbete och nöjen.

Stockholm är en stad med en gammal historia och en lika fast förankring i det moderna nuet.

Här följer några artiklar som handlar om intressant arkitektur och design i en levande stad med en klar blick framåt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *